ఆడియో సారాంశం బైబిల్

టెక్స్ట్ వెర్షన్


Randolph Dunn
<<< Back
ఆదికాండము
ఎక్సోడస్
లేవిటికస్
సంఖ్యలు
ద్వితీయోపదేశకాండము
జాషువా
న్యాయమూర్తులు
రూత్
1 శామ్యూల్
2 శామ్యూల్
1 రాజులు
2 రాజులు
1 & 2 క్రానికల్స్
ఎజ్రా
నెహెమియా
ఎస్తేర్
ఉద్యోగం
జెర్మియా
లామెనషన్స్
ఎజెకిల్
డేనియల్
హోసియా
జోయెల్
అమోస్
ఒబాదియా
జోనా
మీకా
నహూమ్
హబక్కుక్
జెఫన్యా
హగ్గై
జెకర్యా
మలాకీ
టెస్టమెంట్స్ మధ్య
మాథ్యూ
మార్క్
ల్యూక్
జాన్
చట్టాలు
రోమన్లు
1 కొరింథీయులు
2 కొరింథీయులు
గలతీయులు
ఎఫెసియన్లు
ఫిలిప్పియన్స్
కొలోస్సియన్లు
1 థెస్సలొనీకయులు
2 థెస్సలొనీకయులు
1 తిమోతి
2 తిమోతి
టైటస్
ఫిలేమోన్
హెబ్రీయులు
జేమ్స్
1 పీటర్
2 పీటర్
1 జాన్
2 జాన్
3 జాన్
రెవిలేషన్