International Bible Knowledge Institute
Roberto Santiago, Dean
Міжнародний інститут пізнання Біблії
Роберто Сантьяго, декан
  • Зв'яжіться з нами
  •                
  • про IBKI
English has been translated by Google Translate. Therefore, there will be some misinterpretatins of words and phrases. When these aare founnd, please highlight the misinterpretation in red, insert the correct translation and highlight them in green. Then send the corrected word file to wrandolphdunn@gmail.com to revise the master and upload to the website.
Повідомлення від Роберто Сантьяго, декана
Англійську перекладено Google Translate. Тому будуть деякі неправильні тлумачення слів і фраз. Коли вони будуть знайдені, виділіть неправильне тлумачення червоним, вставте правильний переклад і виділіть їх зеленим. Потім надішліть виправлений файл Word на адресу wrandolphdunn@gmail.com, щоб переглянути шаблон і завантажити на веб-сайт. Щоб дізнатися більше
Course One | Курс перший
The Message | Повідомлення
      How Did Everything Get Here? | Як все тут потрапило?
     The Man Who Was God | Людина, яка була Богом
     Christ - God's Mystery | =Христос - Божа Тайна
     Myths About God | Міфи про Бога
Course Two | Другий курс
Obedience To His Message | Слухняність Його посланню
  Time Before Christ | Час до Христа
  Time Christ on the Earth |Час Христа на Землі
  Time After Christ | Час після Христа
  Time to Decide | Час вирішувати
  From Death Through The Cross To Life | Від смерті через хрест до життя
Course Three | Третій курс
A New Spiritual Life In Christ | Третій курс - Нове духовне життя у Христі
  Baptism Into Christ | Хрещення у Христа
   A Kingdom Not Made Withe Hands | Королівство нерукотворне
  Servants In The Kingdom | Слуги в королівстві
  Messages from the Epistles | Послання з послань
  Worship God In Spirit and Truth | Поклоняйтеся Богу в дусі та правді
Course Four | Курс четвертий
Maturing In Christ | Дозрівання у Христі
  Jesus oof Nazareth | Ісус з Назарету
  Life of Christ | Життя Христа
  United in Christ (pending)  Об'єднані у Христі
 Spiritual Milk | Духовне молоко
  Living Liberated | Життя звільнене
  Body, Soul, Spirit - Where Do They Go When You Die? | Тіло, душа, дух – куди вони йдуть, коли ти помреш?
  Revelation Of Jesus Christ | Одкровення Ісуса Христа
Тільки українською Electives | Факультативи
   Creation before Genesis | Створення до Буття
   Daniel | lДаніель
   End of Time on Earth | Кінець часу на Землі
    First Principles of Christ | Перші   
   Holy Spirit | Святий Дух
    Marriage and Divorce | Шлюб і розлучення
   Mortal Man From Life to Death | Смертна людина від життя до смерті
    Planned Redemption | Запланований викуп
   Silence of the Scriptures | Мовчання Святого Письма
    Types ans Metaphors
   What Shall We Do? | Що ми будемо робити?
Additional Studies | Додаткові дослідження
         all required for BKS award
Today's Church Practices | Сучасні церковні практики
Compiling and Translating the Bible | Упорядкування та переклад Біблії
Shadows, Types andd Prophecies | Тіні, типи і пророцтва
Teachings & Practices after AD 100 | Вчення і практика після 100 р. н.е.
God's Sabbath | Божа субота
Promises Now and For Evermoree | Обіцянки тепер і на віки віків
God's Rebuilding Process | Божий процес відновлення
Living The Maximum Life | Жити максимальним життям
Real Men are Godly Men | Справжні чоловіки - це благочестиві чоловіки
Liviing For One Another | Найбільші питання, які коли-небудь задавали
Greatest Questions Ever Asked | Чудові слова життя.
Wonderful Words Of Life | Жити один для одного.
Lessons From The Cross | Уроки з хреста
Jehovah's Witnesses church | Церква Свідків Єгови
Interesting but not required for BKS award
Outlined Bible | Викладена Біблія
Summarized Bible | Коротко викладена Біблія