சர்வதேச பில் அறிவு நிறுவனம்
Randolph Dunn, President
S. M. Vinay Kumar, Director IBKI India

ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ

ବାଇବଲ ଉପାୟ ହେଉଛି God ଶ୍ବରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା

IBKI ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ  
<<< Back
IBKI ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଇବଲ ନଲେଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (ଆଇବିକେଇ) ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି God ଶ୍ବରଙ୍କ କ୍ଷମା, ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା | ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକ six ଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଅନଲାଇନ୍, ଡାଉନଲୋଡ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇପାରିବ | ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ six ଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏକ ଡିପ୍ଲୋମା ଦିଆଯିବ

IBKI ବାଇବଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ

IBKI Courses by Topic (English)

ବର୍ଣ୍ଣିତ ବାଇବଲ    

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାଇବଲ